Съобщение за поверителност, Съобщение за защита на лични данни и отказа от отговорност на БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД

Съобщение за поверителност на информацията:

   • Имейл съобщенията на БМФ Порт Бургас, включително прикачените файлове към тях, са лични и поверителни и могат да съдържат поверителна, привилегирована, патентова или лична информация. Те са предназначени за използване само от посоченото лице или организация, към което са адресирани. Ако не сте съответния получател, моля, уведомете незабавно изпращача, след това изтрийте и унищожете оригиналното съобщение и всички прикачени файлове и техните копия и не разкривайте съдържанието му на никое друго лице. С настоящото Ви уведомяваме, че за всяко неразрешено използване, преглеждане, разпространение или копиране имейл съобщение на БМФ Порт Бургас, изцяло или отчасти, от който и да е друг освен предвидения получател може да търсим отговорност.
Съобщение за защита на лични данни:

   • Когато се свързвате с нас по имейл, телефон или с друга форма на контакт, ние може да съхраним съобщенията, които изпращате, съдържащи лични данни (като например: имена, адреси, данни за контакт, служебни данни и др.) за единствените цели на комуникацията. Ние ще изтрием вашите съобщения, когато те повече не са нужни за тези цели, освен ако имаме законово задължение да продължим да ги съхраняваме. За по-подробна информация относно нашата политика за защита на лични данни, по-специално за Вашите права, можете да посетите нашето подробно съобщение за защита на лични данни: https://navbul-portburgas.comingup.online/service/personal-data-protection/?lang=bg
Отказ от отговорност:

   • Съдържанието на това съобщение съдържа лични мнения на подателя, които не са официалните мнения на организацията, освен ако изрично не е посочено друго от законните представители на организацията. Това съобщение не е покана и / или оферта или приемане на каквото и да е предложение във връзка с договор или сделка, освен ако изрично не е посочено друго в самото съобщение;
   •  Вярваме, но не гарантираме, че това съобщение и всички прикачени файлове са без вируси. Обърнете внимание, че Интернет не е безопасна или безпроблемна среда и организацията не поема отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от използването на това съобщение като закъснение, прихванати, повредени или заразени с вируси съобщения

You cannot copy content of this page

bg_BG