Обучения

The Vacational Training Center at BMF Port Burgas AD /VTC/ has many years of experience and established traditions related to vocational education and training. In today’s dynamically changing labour market, vocational education is a step towards professional realization. The goal of the VTC is to improve employment, to support the professional career and individual development of every student.

 1. Професия ‘Монтьор на подемно-транспортна техника’:

1.1. Специалност ‘Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства’, втора степен на професионална квалификация

1.1.1. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, І степен над 16 т./Автокран над 16 тона/ (повече информация)

1.1.2. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, ІІ степен до 16 т. /Автокран до 16 тона/ пълна и съкратена програма (повече информация)

1.1.3. Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит- ІІ ст. до 32 т. (повече информация)

1.1.4. Машинист на подвижна работна площадка /Автомобилни подемници и вишки / (повече информация)

1.1.5. Вилков повдигач 3.5 т. (повече информация)

1.1.6. Вилков повдигач до 10 т. (повече информация)

1.1.7. Вилков повдигач до 20 т. (повече информация)

1.1.8. Вилков повдигач контейнерен (повече информация)

1.1.9. Водач на челен кофъчен товарач (повече информация)

1.1.10. Водач на терминален влекач ТА 30 (повече информация)

1.2. Специалност ‘Подемно-транспортна техника с електрозадвижване’, втора степен на професионална квалификация

1.2.1. Машинист на мост. и козл. кранове- ІІ ст. до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3. Специалност ‘Пристанищна механизация’, втора степен на професионална квалификация

1.3.1 Машинист на портален кран ІІ степен до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3.2 Машинист на портален кран- І ст. над 40 т.- съкратена програма (повече информация)

2. Професия ‚Заварчик‘ (повече информация)

2.1. Специалност Заваряване, първа степен на професионална квалификация

3. Професия ‚Шлосер‘ (повече информация)

3.1. Специалност Шлосерство, първа степен на професионална квалификация

4. Професия ‘Монтьор на транспортна техника’ (повече информация)

4.1. Специалност Автотранспортна техника, втора степен на професионална квалификация

5. Професия ‘Техник по железопътна техника’ (повече информация)

5.1. Специалност Локомотиви и вагони, трета степен на професионална квалификация

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp &nbsp

Материалната база на центъра е напълно обновена. Учебните зали по теория разполагат с интерактивни дъски и компютри. Практиката се провежда в учебните работилници на предприятието, снабдени с модерно оборудване.

Обучаващият персонал по теория на професията се състои от хоноровани преподаватели /лектори/ с висше образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището – инженери-механици, инженери-електромеханици, икономисти, капитани на кораби, консултанти по опасни товари, машинни-инженери, магистри по електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта, заварчици, шлосери, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия.

Обучаващият персонал по практика на професията се състои от хоноровани преподаватели /инструктори/ с висше, полувисше /колежанско/ и средно специално образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия. Очакваме Ви:

T: 056/ 858 282 +359 878 549 673 +359 878 313 494 @:cpo@navbul-portbur

&nbsp in the practical aspect of the profession consists of part-time teachers / instructors / with higher, semi-higher / college / and secondary special education, as a rule – either current or former employees of the port, having a specialty that meets the requirements for training in the respective profession.

&nbsp

Phone: +359 56 858 282

 E-mail:  cpo@navbul-portburgas.com

Центърът за професионално обучение към “БМФ Порт Бургас” АД /ЦПО/ има дългогодишен опит и наложени традиции, свързани с професионалното образование и обучение. В днешния динамично променящ се пазар на труда именно професионалното образование е стъпка към професионална реализация. Целта на ЦПО е да подобри заетостта, да подпомогне професионалната кариера и индвидуалното развитие на всеки един курсист.

Основният предмет на дейност на ЦПО, с лицензия № 2013121084, е извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съотвествие с чл 49а, ал. 1 от ЗПОО по следните професии и специалности:

1. Професия ‘Монтьор на подемно-транспортна техника’:

1.1. Специалност ‘Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства’, втора степен на професионална квалификация

1.1.1. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, І степен над 16 т./Автокран над 16 тона/ (повече информация)

1.1.2. Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, ІІ степен до 16 т. /Автокран до 16 тона/ пълна и съкратена програма (повече информация)

1.1.3. Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит- ІІ ст. до 32 т. (повече информация)

1.1.4. Машинист на подвижна работна площадка /Автомобилни подемници и вишки / (повече информация)

1.1.5. Вилков повдигач 3.5 т. (повече информация)

1.1.6. Вилков повдигач до 10 т. (повече информация)

1.1.7. Вилков повдигач до 20 т. (повече информация)

1.1.8. Вилков повдигач контейнерен (повече информация)

1.1.9. Водач на челен кофъчен товарач (повече информация)

1.1.10. Водач на терминален влекач ТА 30 (повече информация)

1.2. Специалност ‘Подемно-транспортна техника с електрозадвижване’, втора степен на професионална квалификация

1.2.1. Машинист на мост. и козл. кранове- ІІ ст. до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3. Специалност ‘Пристанищна механизация’, втора степен на професионална квалификация

1.3.1 Машинист на портален кран ІІ степен до 40 т.- пълна програма и съкратена програма (повече информация)

1.3.2 Машинист на портален кран- І ст. над 40 т.- съкратена програма (повече информация)

2. Професия ‚Заварчик‘ (повече информация)

2.1. Специалност Заваряване, първа степен на професионална квалификация

3. Професия ‚Шлосер‘ (повече информация)

3.1. Специалност Шлосерство, първа степен на професионална квалификация

4. Професия ‘Монтьор на транспортна техника’ 

4.1. Специалност Автотранспортна техника, втора степен на професионална квалификация (повече информация)

5. Професия ‘Техник по железопътна техника’ 

5.1. Специалност Локомотиви и вагони, трета степен на професионална квалификация (повече информация)

Материалната база на центъра е напълно обновена. Учебните зали по теория разполагат с интерактивни дъски и компютри. Практиката се провежда в учебните работилници на предприятието, снабдени с модерно оборудване.

Обучаващият персонал по теория на професията се състои от хоноровани преподаватели /лектори/ с висше образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището – инженери-механици, инженери-електромеханици, икономисти, капитани на кораби, консултанти по опасни товари, машинни-инженери, магистри по електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта, заварчици, шлосери, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия.

Обучаващият персонал по практика на професията се състои от хоноровани преподаватели /инструктори/ с висше, полувисше /колежанско/ и средно специално образование, като правило настоящи и бивши служители на пристанището, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия.

Свържете се с нас на:        T: 056 858 282  или  0878 549 673

                                                  E-mail:  cpo@navbul-portburgas.com

 

Ако желаете ние да се свържем с Вас, за да Ви предложим условия за записване на курс в нашия ЦПО, моля попълнете анкетата като натиснете бутона по-долу:

You cannot copy content of this page

bg_BG