Ремонтно депо за локомотиви

Ремонтно депо за локомотиви

На територията на БМФ Порт Бургас е изградено локомотивно депо за извършване на текущи ремонти и технически прегледи на локомотиви от квалифицирани специалисти. Депото е оборудвано с два ремонтни канала, които позволяват да се извършва оглед и ремонт на механичната част на тягов подвижен състав. В ремонтното хале са позиционирани два телфера, с единична товароподемност от 2 тона и 8 крика, с товароподемност 40 т за монтаж и демонтаж на големи агрегати.

You cannot copy content of this page

bg_BG