Наливни товари

Комплекс за наливни товари

Корабно място 20 A е специализирано за директна обработка на течни товари като дизел, керосин и производни с подобна температура на възпламеняване. Той е предназначен за директно разтоварване и товарене на танкери и може да обработва кораби с газене до 6,50 м и дължина 170 м.

Комплекс за ВВГ

Това е единственият пристанищен терминал в България, специализиран за разтоварване на ВВГ. Комплексът предлага отлична логистика и висока производителност на работа с танкери - до 2000 тона за 24 часа. Разполага с най-модерна автоматизирана система за измерване и контрол.

Комплекс за обработка на сярна киселина

Новоизграден специализиран комплекс за обработка и съхранение на сярна киселина привлече нови товар за бургаското пристанище. Той осигурява напълно автоматизирано директно разтоварване от ж.п. цистерни в резервоари за съхранение и последващо натоварване на кораб.

Инсталация за разтоварване на нефтен битум

Терминал Бургас Изток II разполага с ново съоръжение за директно разтоварване на кораби с нефтен битум. Съоръжението е в експлоатация от юли 2021 г. и позволява едновременното пълнене на до 2 бр. ж.п. цистерни и 1 бр. авто цистерна. Проектът на инсталацията за битум позволява тя да бъде премествана спрямо оперативните нужди на терминала.

You cannot copy content of this page

bg_BG