Удостоверения и сертификати

Разрешителни и удостоверения

 

„БМФ Порт Бургас” АД е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 29.06.2011 г., с ЕИК 201618489. Компанията, в качеството си на пристанищен оператор, притежава следните разрешителни, изискувами от българското законодателство:

Пристанищните терминали под управление на БМФ Порт Бургас са оборудвани със сертифицирани везни, свързани с митническата администрация, във връзка с осъществявания от нея контрол. 

Одобрен Икономически Оператор

 

Считано от 27.01.2018 г. БМФ ПОРТ БУРГАС е със статут на Одобрен Икономически Оператор /ОИО/ и притежава комбиниран Сертификат за Опростени митнически процедури/Сигурност и Безопасност/- /AEOF/.

Тези статус и сертификат са предоставени от Агенция "Митници" след задълбочен одит на дейността на БМФ Порт Бургас и след покриване на високите изисквания на митническите органи. AEOF е най-високото ниво на сертификата. Този статут е признат в целия Европейски съюз. Неговата собственост означава повишена надеждност и сигурност на нашите услуги по веригата за доставки.

Основните предимства, които AEO сертификатът предоставя са:

  • Намален физически и документен контрол;
  • Обработка на пратките с приоритет в системата на Агенция "Митници";
  • По-добро сътрудничество с митническите власти;

Сертификация на система за управление

БМФ Порт Бургас е внедрил, поддържа и постоянно подобрява интегрирана система за управление, съответстваща на приложимите изисквания на изброените по-долу европейски стандарти. 

Сертификат от Bureau Veritas Certification:

  • ISO 9001 "Система за управление на качество";
  • ISO 14001 “Environmental Management System”;
  • ISO 45001 "Система за управление на безопасност и здраве при работа";
  • ISO 50001: "Система за управление на енергия" ;

 

 

Сертификат от Rina Bulgaria: 

  • ISO/IEC 27001: "Система за управление на сигурност на информацията" ;

 

В БМФ Порт Бургас се извършват системни проверки на интегрираната система за управление на планирани интервали от време за оценка на ефикасността и съответствието с изискванията на стандартите по-горе.


Сертификат за изключителен принос и заслуги към Mеждународната Mитническа Oбщност

 

Световната Митническа Организация, в която членуват 183 държави от цял свят, отличи БМФ Порт Бургас със Сертификат за изключителен принос и заслуги към Международната Митническа Общност.

Сертификатът беше връчен на 26.01.2021 г. от ръководството на Агенция Митници –Териториална дирекция Южна морска, за проявена всеотдайност и особен принос към избраната тема на годината - "Митниците в подкрепа на възстановяване, обновяване и гъвкавост за една устойчива верига за доставки“. БМФ Порт Бургас е единственият представител на частния сектор, получил признанието за 2020 г.

You cannot copy content of this page

bg_BG