Зърнени товари

Силозен комплекс

Пристанищен Терминал Изток-2 разполага с модерен високотехнологичен силозен комплекс, който позволява обработка на зърновози тип Panamax. Oбщият капацитет на силозния комплекс e близо 119 000 куб.м. Товарния капацитет на комплекса към момента е 1200 куб.м. в час. 

Всички силози са оборудвани със съвременни системи за термална регулация и двузонова вентилация

Корабно място 24

Пристанищен Терминал Бургас Запад предлага натоварване на зърнени товари на кораб посредством система от конвейерни ленти с голям капацитет от 8000 до 11000 тона за 12 часа. 

Установка за обработка на зърнени товари в 20‘ контейнери

Контейнерният Терминал на порта разполага с уникална за българския пазар установка за обработка на зърнени товари в 20-футови контейнери. Оптималния капацитет за товарене на един 20‘ контейнер със съответната зърнена култура бива запълнен в рамките на само 15 минути - времето от позиционирането на контейнера на установката до издаването на кантарна бележка след приключване на товаренето.

You cannot copy content of this page

bg_BG