Проект REBIRTH28 – напредък в изпълнението до януари 2024 г.

Строителната площадка за изграждането на корабно място 28 на терминал „Бургас Запад“ беше открита на 23 февруари 2023 г., като изпълнител на строително – монтажните дейности е ДЗЗД „Пристанищна инфраструктура – КМ 28“ със съдружници „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Срокът за изпълнение на всички строително – монтажни дейности на обекта е до края на месец октомври 2024 г. Конструкцията на кейовата стена е от кесони, като за целта в рамките на проекта, ще бъдат изградени девет кесона.

„БМФ Порт Бургас“ АД се радва да сподели, че строително – монтажните работи на обекта се изпълняват успешно, съгласно одобрения технически проект.

Към днешна дата са напълно приключени дейностите по направата на изкоп на траншея за поставяне на кесоните и изкоп - разтрошаване и транспорт на каменни и бетонни блокове на съществуващия вълнолом.

Продължава дострояването на деветте кесона за кейовата стена. На площадката на Корабостроителница Бургас се изгражда дъното на последния кесон. Всички останали кесони са приводнени на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Един кесон вече е напълно изграден, а други три се доизграждат в момента.

 Същевременно се изпълняват насип и уплътнение на основата под кесоните, като след приключването на тези дейности ще бъде възможно поетапното инсталиране на кесоните в проектно положение.

Насипът зад кесоните е изпълнен на приблизително 25 %, като очакванията са същият да бъде напълно завършен през есента.

Продължават доставките на различни видове трошен камък за обекта,като до момента са доставени около 250 000 тона скален материал или 60% от необходимия за обекта материал.

Продължават по график дейностите по рехабилитация на двата прилежащи железопътни коловоза, като строително – монтажните дейности са изпълнени на около 65%. Очаква се рехабилитацията на коловозите да бъде завършена през април тази година.

По отношение на дейностите по електрозахранването на новото корабно място, към момента са изградени 200 линейни метра конструкции за кабелни канали, както и два фундамента за осветителни стълбове. Първият осветителен стълб с подвижна платформа и височина 35 м вече е монтиран и работи за нуждите на терминала.

Като част от проект REBIRTH28 в края на месец декември 2023 г. беше изготвен и технически проект за изграждане на брегово електрозахранване за кораби на корабни места 27 с 28 на пристанищен терминал „Бургас Запад“.

Проект REBIRTH28 се съфинансира от Европейската комисия по програма Механизъм за свързване на Европа - сектор “Транспорт“, приоритет “Проекти по основната мрежа“ съгласно Грантово споразумение, подписано между „БМФ Порт Бургас“ АД и Европейската Изпълнителна Агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Индикативният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 39 834 825 евро (до 85 % от общата стойност на проекта).

You cannot copy content of this page

bg_BG