Проект "Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие"

Стартираха предпроектните проучвания за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“

На 28.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Булгеоинвест“ ЕООД бяха подписани договори за „Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията към 20А корабно място – пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 77 865,20 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Булгеоинвест“ ЕООД е 47 календарни дни.
  • Обособена позиция 2: Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на 29-то корабно място – пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 130 225,40 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Булгеоинвест“ ЕООД е 58 календарни дни.

На 29.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Гео 2000“ ООД бяха подписани договори за „Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Геодезическо заснемане на прилежаща територия към 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.
  • Обособена позиция 2: „Геодезическо заснемане на прилежаща територия на 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.

На същата дата „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възложи на „Гео 2000“ ООД и изпълнението на договори за „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по следните две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.
  • Обособена позиция 2: „Картографиране на източниците на енергия, водоснабдяване и комуникации на 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 6 календарни дни.

„Гео 2000“ ООД беше избран за изпълнител и на договорите за „Хидрографски измервания в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 15 100,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.
  • Обособена позиция 2: „Хидрографски измервания в прилежаща акватория към 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 20 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение на дейностите по договора от страна на „Гео 2000“ ООД е 4 календарни дни.

Договорите с изпълнителя бяха сключени на 29.03.2022 г.

На 29.03.2022 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД възложи на „Табов инженеринг“ ООД изпълнението на договори за „Обследване на морско дъно в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 20А корабно място - пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Общата стойност на възложената услуга е 34 000,00 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 45 календарни дни.
  • Обособена позиция 2: „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29-то корабно място - пристанищен терминал „Бургас Запад“. Общата стойност на възложената услуга е 74 000,00 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 45 календарни дни.

Поканите за участие в процедурите за избор на изпълнител за възлагане на услугите бяха публикувани в „Профил на купувача“ на електронната страница на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД на 01 декември 2021 г.

Предпроектните проучвания са част от проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S” на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Проектът се осъществява със съ-финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“ като общата му индикативна стойност е EUR 1 172 000.

Предпроектните проучвания следва да приключат в рамките на определения в Грантовото споразумение срок, а именно до 30 май 2022 г.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проекта от страна на Дружеството е 30 юни 2024 г.

You cannot copy content of this page

bg_BG