ISPS кодекс

ISPS кодекс

С оглед изпълнение на изискванията на ISPS Code и в съответствие с Глава ХІ-2/9 от SOLAS, е необходимо към изпращаната предварителна информация за съгласуване на предстоящи посещения на кораби в Пристанищен Терминал Бургас Изток-2 и Пристанищен Терминал Бургас Запад да се изпраща попълнен Формуляр за информация в съответствие с изискванията на ISPS Code.

Можете да изтеглите горепосоченият формуляр от тук.

Агентите на корабите са длъжни да представят горния формуляр преди 16.00 часа през работните дни и не по-късно от 24 часа преди пристигането на кораба.

 

Данни за контакт с Отдел Сигурност и вътрешен ред в БМФ Порт Бургас: 

 E-mail:  isps@navbul-portburgas.com

Денонощен мобилен телефон :+359 879 099 698

Офицер по сигурността: : +359 879 099 496

You cannot copy content of this page

bg_BG