Сертификат ISO 50001

БМФ Порт Бургас ЕАД успешно премина сертификационен одит по стандарт ISO 50001 за Управление на енергията , който беше проведен през месец март 2021 г. от Bureau Veritas Cretification.
Внедряването на Системата за управление на енергията допринася за:

  • разработване на ясна политика за по-ефективно използване на енергията и контрол на изпълнение на същата;
  • намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисии на парникови и други газове;
  • по-голяма осведоменост за енергийната ефективност и ангажираност на служителите в тази насока;
  • по-ефективно и прозрачно управление на ресурсите.

You cannot copy content of this page

bg_BG