Мерки за превенция от COVID-19

Във връзка с епидемичната ситуация, създадена на територията на Република България, с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, БМФ Порт Бургас ЕАД, отговорно и своевременно, е предприел всички възможни мерки за опазване на здравето на неговите служители, както и на трети страни, изпълняващи всякакви служебни задължения в рамките на компанията. Мерките бяха определени след консултация с редица специалисти в областта на инфекциозните болести, лични и колективни предпазни средства и др. БМФ Порт Бургас ЕАД стриктно спазва всички получени предписания и препоръки на здравните власти.

Предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на БМФ Порт Бургас ЕАД са:

 1. Строг ограничителен контрол на достъпа на територията на БМФ Порт Бургас за всички лица.
 2. Задължително носене на дихателни защитни средства за всички лица на територията на БМФ Порт Бургас.
 3. Предоставяне на лични предпазни средства за всички служители на компанията.
 4. Ограничително затваряне на пешеходни точки за достъп до територията на БМФ Порт Бургас ЕАД за неопределен период.
 5. Мониторинг на телесната температура на всички лица, влизащи на територията на БМФ Порт Бургас. Провеждане на медицински прегледи на лица преди осигуряване на достъп. Недопускане на хора с висока температура и грипоподобни симптоми, с инструкции за предприемане на мерки за лечение.
 6. Масова информационна кампания на територията на БМФ Порт Бургас ЕАД чрез електронни бюлетини, съобщения, плакати и флаери.
 7. Препоръки за стриктно наблюдение от всеки служител на БМФ Порт Бургас за личното им здраве.
 8. Препоръки за високи общи правила за лична и хранителна хигиена.
 9. Препоръки за спазване на висока хигиена при посещение и използване на обособени места за хранене на територията на компанията.
 10. Препоръки към всички служители да избягват обществения транспорт, ако е възможно. Когато не могат да избегнат използването на обществен транспорт, бъдете особено внимателни и прилагайте мерки за повишаване на личната им хигиена.
 11. Препоръки към всички служители да избягват посещения на места за събиране (културни събития, публични събития, барове, игрални зали, дискотеки, ресторанти, кина и др.).
 12. Препоръки към всички служители да избягват посещения на места за събиране (културни събития, публични събития, барове, игрални зали, дискотеки, ресторанти, кина и др.).
 13. Предоставяне на дезинфектанти на работни места, сгради, индивидуални и общи работни помещения.
 14. Почистване на индивидуални и общи работни помещения с дезинфектанти.
 15. Периодично проветряване на работните помещения в началото на работния ден и през работния ден.
 16. Работа с всички документи и пратки с ръкавици за еднократна употреба. Изхвърляне на документи или пратки в специално определени зони.
 17. Спиране на всички командировки в страната и в чужбина, с изключение на абсолютно спешни случаи.
 18. Спиране на всички командировки в страната и в чужбина, с изключение на абсолютно спешни случаи.
 19. Спиране на всички командировки в страната и в чужбина, с изключение на абсолютно спешни случаи.

You cannot copy content of this page

bg_BG