Грантово споразумение по Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за проект „REBIRTH28“

„БМФ Порт Бургас“ АД подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за съ-финансиране на проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28 (с акроним REBIRTH28)"

На 7ти октомври 2022 г., „БМФ Порт Бургас“ АД и Европейската Изпълнителна Агенция за Климата, Инфраструктурата и Околната среда (CINEA), в съответствие с правомощията, делегирани й от Европейската Комисия, подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ за съ-финансиране на Проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28 (номер на проекта: 101079057 и абревиатура на проекта: 21-BG-TC-REBIRTH28).

Индикативният размер на допустимите разходи по Проекта е EUR 46 864 500,00. До 85 % от тази сума, или EUR 39 834 825,00, ще бъдат финансирани по програма Механизъм за свързване на Европа - сектор “Транспорт", приоритет “Проекти по основната мрежа" - Кохезионен пакет. Другите разходи по инвестицията ще бъдат финансирани от Дружеството със собствени средства и банкови заеми, при необходимост.

Крайният срок за изпълнението на Проекта от страна на „БМФ Порт Бургас“ АД е края на месец февруари 2025 г.

Проект REBIRTH28 е насочен към изграждането на ново дълбоководно корабно място (корабно място № 28) на терминал „Бургас Запад“ в пристанище Бургас с цел създаване на нова пристанищна зона, предназначена за обработка и съхранение на контейнери, и прилагане на мултимодални решения с ниски емисии за прехвърляне на товарните потоци от морски към железопътен транспорт и обратно. Част от Проекта е насочен към възстановяване на функционалността на железопътните коловози на терминала, с цел увеличаване дела на железопътния транспорт не само на територията на пристанището, но и към/от прилежащия му хинтерланд.

Изграждането на корабно място 28 представлява първата фаза от инвестиционното намерение на "БМФ Порт Бургас" АД за завършване на пристанищната инфраструктура в източната част на терминал „Бургас Запад“, включващо изграждането на 3 допълнителни корабни места (27, 26 и 25А).

Проектните технически характеристики на корабно място № 28 са:

  • Кейова стена: оперативна дължина на кея 260 м., дълбочина – 15.5 м;
  • Максимални характеристики на кораба: газене - до 14,0 м., товароподемност - до 80,000 тона

Нарастването обема на товарите през последните няколко години изисква модерни, ефективни и устойчиви решения, както и допълнителни зони за подобряване на функционалността на пристанището. Проектът е в съответствие и с приоритетите на Европейския съюз (ЕС), насочени към намаляване на вредните емисии, произвеждани от транспортния сектор, чрез прилагане на нови технологии и решения за обработка на товари с ниски емисии.

Проектът включва 5 работни пакета:

  1. Дейности по управление, разпространение и координация на проекти;

  2. Изграждане на кейова стена на корабно място 28 на терминал „Бургас Запад“;

  3. Изграждане на електрозахранване и осветление, и рехабилитация на железопътните коловози на терминал „Бургас Запад“;

  4. Строителен надзор и авторски надзор на строително - монтажните работи;

  5. Прилагане на решения за електроснабдяване от брега на терминал „Бургас Запад“ (корабни места № 27 и № 28).

Проект REBIRTH28 е продължение на съ-финансирания от CEF-Transport проект "От Изток към Запад. Достъп до Коридора ОЕМ през основното пристанище на Бургас - „2016-BG-TMC-0083-S“, който приключи успешно през септември 2019 г.

Инвестиционните цели на "БМФ Порт Бургас" АД са в съответствие със стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската Транспортна Мрежа за създаване на възможност за трансгранични връзки и премахване на тесните места в мрежата.

You cannot copy content of this page

bg_BG