Проекти с европейско съфинансиране

Новини за проекти на БМФ Порт Бургас, спечелили финансиране от ЕС:

Грантово споразумение по Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за проект „REBIRTH28“

„БМФ Порт Бургас“ АД подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за съ-финансиране на проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28 (с акроним REBIRTH28)" „БМФ Порт Бургас“ АД подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за съ-финансиране на проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в ......
Прочети още

Проект "Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие"

Стартираха предпроектните проучвания за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“ На 28.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Булгеоинвест“ ЕООД бяха подписани договори за „Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженерногеоложко проучване на територията ....
Прочети още

CINEA подписа грантово споразумение с БМФ Порт Бургас

На 04.10.2021 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2020/2441583 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 1 172 000 ,....
Прочети още

Проект "От Изток на Запад" приключи успешно

На 27.09.2019 г. се проведе заключителна среща по проект "От Изток на Запад. Достъп до коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки", на която бяха представени целите и постигнатите резултати от проекта. На срещата присъстваха представители на държавната администрация - Изпълнителна агенция "Морска администрация", Държавно предприятие "Пристанищна .....
Прочети още

ЕС отпуска средства за проект "От Изток на Запад"

На 12.10.2017 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, the Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2016/1367230 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки – 2016-BG-TMC-0083-S”....
Прочети още

You cannot copy content of this page

bg_BG