Проекти с европейско съфинансиране

Новини за проекти на БМФ Порт Бургас, спечелили финансиране от ЕС

Проект REBIRTH28 – напредък в изпълнението до януари 2024 г.

Строителната площадка за изграждането на корабно място 28 на терминал „Бургас Запад“ беше открита на 23 февруари 2023 г., като изпълнител на строително – монтажните дейности е ДЗЗД „Пристанищна инфраструктура – КМ 28“ със съдружници „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Срокът за изпълнение на всички строително – монтажни дейности на обекта е до края на месец октомври 2024 г. Конструкцията на кейовата стена е от кесони, като за целта в рамките на проекта, ще бъдат изградени девет кесона.
Прочети още

БМФ Порт Бургас АД подписа договори за изготвяне на технически проекти

  На 27 ноември 2023 г. „БМФ Порт Бургас“ АД подписа договори с нидерландската компания „Хасконинг ДХВ Нидерландия“ Б.В. за изработване на технически проект за реконструкция на пирс на корабно място 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2 и технически проект за нова кейова стена на корабно място 29 на пристанищен терминал „Бургас Запад“ - части от пристанище Бургас, по две обособени позиции:
Прочети още

Грантово споразумение по Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за проект „REBIRTH28“

„БМФ Порт Бургас“ АД подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за съ-финансиране на проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в пристанището от основната мрежа Бургас чрез нова инфраструктура за корабно място 28 (с акроним REBIRTH28)" „БМФ Порт Бургас“ АД подписа Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по програма Механизъм за свързване на Европа – сектор „Транспорт“ - 2021 за съ-финансиране на проект “Увеличаване дела на мултимодалния транспорт с ниски емисии в ......
Прочети още

Проект "Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие"

Стартираха предпроектните проучвания за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“ На 28.03.2022 г. между „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и „Булгеоинвест“ ЕООД бяха подписани договори за „Инженерногеоложко проучване на територията и в акваторията на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“ като части от пристанище за обществен транспорт Бургас“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженерногеоложко проучване на територията ....
Прочети още

CINEA подписа грантово споразумение с БМФ Порт Бургас

На 04.10.2021 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2020/2441583 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 1 172 000 ,....
Прочети още

Проект "От Изток на Запад" приключи успешно

На 27.09.2019 г. се проведе заключителна среща по проект "От Изток на Запад. Достъп до коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки", на която бяха представени целите и постигнатите резултати от проекта. На срещата присъстваха представители на държавната администрация - Изпълнителна агенция "Морска администрация", Държавно предприятие "Пристанищна .....
Прочети още

You cannot copy content of this page

bg_BG