CINEA подписа грантово споразумение с БМФ Порт Бургас

На 04.10.2021 г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), съгласно правата й, делегирани от Европейската Комисия, подписаха Грантово споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2020/2441583 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S”. Проектът е с обща индикативна стойност EUR 1 172 000 , като до 85 % от тази сума или EUR 996 200 се отпускат по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“. Останалата част от инвестицията ще бъде финансирана със собствени средства на дружеството.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е до края на м. юни 2024 г.

Проектът обхваща следните дейности:

  • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нов пирс на корабно място № 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ във връзка с реконструкцията и модернизацията на площадката за обработка на наливни товари;
  • Извършване на предпроектни проучвания, екологичен анализ, анализ „разходи – ползи“ и изготвяне на идеен и технически проект за изграждане на нова кейова стена и заскалявка на пристанищен терминал „Бургас Запад“ във връзка с обособяването на ново корабно място (корабно място № 29) и площадка за обработка и съхранение на генерални и насипни товари.

Проектът цели подобряване на пристанищната инфраструктура в пристанище Бургас (терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад), създавайки по-модерна и безопасна работна среда и благоприятен инвестиционен климат за икономическо развитие на регион Бургас. Достъпът до пристанището по море също ще бъде улеснен.

Инвестиционните намерения на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД напълно съответстват на заложеното в стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, за попълването на липсващите трансгранични връзки и за премахването на тесните места на мрежата.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

You cannot copy content of this page

bg_BG