Join our team!

Welcome to our open job positions section!

We believe that our greatest asset is our people, and we are committed to attracting top-notch talent who share our vision and values. We are dedicated to providing a supportive and rewarding work environment that empowers our employees to reach their full potential.

We are currently seeking candidates to fill the below roles within our organization. Please click on the respective position to read more about it.

If you believe you comply with some of the job positions and  would like to be part of our dynamic team please send your CV to: hr@navbul-portburgas.com

„БМФ Порт Бургас“ АД – търси да назначи Машинен инженер за отдел „Ремонтна работилница“

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше техническо – машинен инженер корабни машини и механизми.

2. Професионален стаж – минимум 5 години.

3. Изисквания:

– Техническите характеристики, конструктивните особености, предназначението и режима на работа на машините, за ремонта на които отговаря /ДВГ,хидравлична и пневматична система,полу-автоматични и автоматични скоростни кутии,двигателни мостове, спирачна система,окачвания и др./;
– Работа с техническа документация – сервизни книги,каталози за резервни части и др.;
– Методите за организация на ремонтната дейност;
– Методите на съставяне на технологии и типови технологични карти;
– Разработва технологии за ремонт на ПТМ и С;
– Нормира и съставя нормативи за разход на труд и материали;
– Извършва дефектация на възли и детайли и дава решения и методи за тяхното възстановяване;
– Изготвя заявки за резервни части след извършената дефектация;
– Участва в комисията за приемане на машините в ремонт и за предаването им в експлоатация;
– Подготвя и оформя необходимата документация за извършените ремонти;
– Участва в откриване на причините за аварии и дава предложения за тяхното отстраняване;
– Ръководи пряко група ремонтни работници;
– Провежда съответните видове инструктажи;

Лични качества и умения:
1.Умения за работа в екип и добра комуникативност.
2.Съобразителност, инициативност, емоционална стабилност, творчески подход към решаване на поставените задачи.


Ние предлагаме:
1.Обучение.
2.Пакет социални придобивки.
3.Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
4.Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас“ АД – търси да назначи Електрончик за технически отдел.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: средно – техническо или висше /електроника, КИП и автоматика, компютърни системи /.

– Компютърна грамотност;

– Английски език – работно ниво;

– Работа със специализирани софтуерни продукти в областта на конструирането и експлоатацията на машини и оборудване;

 

 1. Професионален стаж като електрончик – ще се счита за предимство.

 

 1. Изисквания:

 

–  Да познава основните закони на ел. техниката и електрониката;

–  Да познава и разчита ел. схеми;

– Да познава принципът на изчисляване на схеми за отделни елементи на особено сложна апаратура;

 – Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;

– Участва в профилактиката и ремонта на електрическата и електронната част на оборудването;

–  Диагностицира и отстранява самостоятелно възникналите проблеми по електрическата и електронната част на машините;

– Самостоятелно разчита ел. схемите на машините и при необходимост предлага заместители по електро и електро-механични параметри;

 

 Лични качества и умения:

1.Умения за работа в екип и добра комуникативност.

2.Съобразителност, инициативност, емоционална стабилност, творчески подход към решаване на поставените задачи.

 1. Работа на височина.

 

Ние предлагаме:

 1. Обучение.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Техник механик група средства за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше техническо, средно техническо.
 2. Професионален стаж в поддръжката и ремонта на подемно-транспортни машини и съоръжения – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Отговаря за техническото състояние на зачислената му техника;
 • Участва в ремонтния процес и ръководи пряко предоставената му група ремонтни работници;
 • Контролира и организира работата на механизатори и ремонтни работници при влизане в планови или аварийни ремонти;
 • Извършва технически прегледи на зачислената му техника;
 • Предава машини и съоръжения за нужния ремонт и съответно ги приема в експлоатация след ремонта;
 • Извършва планирането на необходимите резервни части, инструменти, смазочни и други материали;
 • Води на отчет зачислената му техника и организира годишното освидетелстване пред Инспекцията по технически надзор.
 • Работа на височина;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Добри компютърни умения.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Работа на пълен работен ден.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Шлосер – монтьор за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно техническо ( механотехника, СПТУ с правоспособност за шлосер).
 2. Професионален стаж – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Аварийно и планово поддържане на машини, съоръжения и агрегат;
 • Разчитане и работа с техническа документация;
 • Умения, свързани с монтажа и демонтажа на възли и детайли съгласно конструктивната и технологична документация;
 • Работа с измервателни инструменти;
 • Обработка на метални изделия от листов, прътов, тръбен и профилен материал – рязане, огъване, пробиване, изпиляване и почистван;
 • Работа с ръчни електрически и механични инструменти;
 • Работа на височина;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Ще се счита за предимство умението за работа с оксижен.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Работа на пълен работен ден.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Електромонтьор за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно техническо с правоспособност ел. монтьор.
 2. Професионален стаж като ел. монтьор – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Да познава основните закони на ел. техниката;
 • Да познава и разчита ел. схеми;
 • Да познава принципа на работа на синхронни и асинхронни двигатели, както и принципът на работа на контактори, релета, датчици за движение и други елементи от релейната апаратура; ;
 • Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;;
 • Участва в профилактиката и ремонта на електрическата част на оборудването;
 • Диагностицира и отстранява самостоятелно възникналите проблеми по електрическата част на машините ;
 • Самостоятелно да анализира ел. схемите на машините и при необходимост предлага заместители по електро и електро-механични параметри;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Работа на височина.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Обучение.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

You cannot copy content of this page

en_US