СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!

Добре дошли в раздела за свободни позиции!

Вярваме, че нашият най-голям актив са нашите служители и се ангажираме да привличаме първокласни специалисти, които споделят нашата визия и ценности. Стремим се да осигуряваме подкрепяща и възнаграждаваща работна среда, която дава възможност на нашите служители да разгърнат пълния си потенциал.

В момента търсим кандидати, които да заемат посочените по-долу позиции в нашата организация. Моля, щракнее върху името на позицията, за да разберете повече за нея.

Ако смятате, че отговаряте на някои от работните позиции и бихте искали да бъдете част от нашия динамичен екип, моля, изпратете автобиографията си на: hr@navbul-portburgas.com

„БМФ Порт Бургас“ АД – търси да назначи Машинен инженер за отдел „Ремонтна работилница“

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше техническо – машинен инженер корабни машини и механизми.

2. Професионален стаж – минимум 5 години.

3. Изисквания:

– Техническите характеристики, конструктивните особености, предназначението и режима на работа на машините, за ремонта на които отговаря /ДВГ,хидравлична и пневматична система,полу-автоматични и автоматични скоростни кутии,двигателни мостове, спирачна система,окачвания и др./;
– Работа с техническа документация – сервизни книги,каталози за резервни части и др.;
– Методите за организация на ремонтната дейност;
– Методите на съставяне на технологии и типови технологични карти;
– Разработва технологии за ремонт на ПТМ и С;
– Нормира и съставя нормативи за разход на труд и материали;
– Извършва дефектация на възли и детайли и дава решения и методи за тяхното възстановяване;
– Изготвя заявки за резервни части след извършената дефектация;
– Участва в комисията за приемане на машините в ремонт и за предаването им в експлоатация;
– Подготвя и оформя необходимата документация за извършените ремонти;
– Участва в откриване на причините за аварии и дава предложения за тяхното отстраняване;
– Ръководи пряко група ремонтни работници;
– Провежда съответните видове инструктажи;

Лични качества и умения:
1.Умения за работа в екип и добра комуникативност.
2.Съобразителност, инициативност, емоционална стабилност, творчески подход към решаване на поставените задачи.


Ние предлагаме:
1.Обучение.
2.Пакет социални придобивки.
3.Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
4.Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас“ АД – търси да назначи Електрончик за технически отдел.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование: средно – техническо или висше /електроника, КИП и автоматика, компютърни системи /.

– Компютърна грамотност;

– Английски език – работно ниво;

– Работа със специализирани софтуерни продукти в областта на конструирането и експлоатацията на машини и оборудване;

 

 1. Професионален стаж като електрончик – ще се счита за предимство.

 

 1. Изисквания:

 

–  Да познава основните закони на ел. техниката и електрониката;

–  Да познава и разчита ел. схеми;

– Да познава принципът на изчисляване на схеми за отделни елементи на особено сложна апаратура;

 – Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;

– Участва в профилактиката и ремонта на електрическата и електронната част на оборудването;

–  Диагностицира и отстранява самостоятелно възникналите проблеми по електрическата и електронната част на машините;

– Самостоятелно разчита ел. схемите на машините и при необходимост предлага заместители по електро и електро-механични параметри;

 

 Лични качества и умения:

1.Умения за работа в екип и добра комуникативност.

2.Съобразителност, инициативност, емоционална стабилност, творчески подход към решаване на поставените задачи.

 1. Работа на височина.

 

Ние предлагаме:

 1. Обучение.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Техник механик група средства за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше техническо, средно техническо.
 2. Професионален стаж в поддръжката и ремонта на подемно-транспортни машини и съоръжения – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Отговаря за техническото състояние на зачислената му техника;
 • Участва в ремонтния процес и ръководи пряко предоставената му група ремонтни работници;
 • Контролира и организира работата на механизатори и ремонтни работници при влизане в планови или аварийни ремонти;
 • Извършва технически прегледи на зачислената му техника;
 • Предава машини и съоръжения за нужния ремонт и съответно ги приема в експлоатация след ремонта;
 • Извършва планирането на необходимите резервни части, инструменти, смазочни и други материали;
 • Води на отчет зачислената му техника и организира годишното освидетелстване пред Инспекцията по технически надзор.
 • Работа на височина;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Добри компютърни умения.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Работа на пълен работен ден.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Шлосер – монтьор за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно техническо ( механотехника, СПТУ с правоспособност за шлосер).
 2. Професионален стаж – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Аварийно и планово поддържане на машини, съоръжения и агрегат;
 • Разчитане и работа с техническа документация;
 • Умения, свързани с монтажа и демонтажа на възли и детайли съгласно конструктивната и технологична документация;
 • Работа с измервателни инструменти;
 • Обработка на метални изделия от листов, прътов, тръбен и профилен материал – рязане, огъване, пробиване, изпиляване и почистван;
 • Работа с ръчни електрически и механични инструменти;
 • Работа на височина;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Ще се счита за предимство умението за работа с оксижен.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Работа на пълен работен ден.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

„БМФ Порт Бургас АД“ – търси да назначи Електромонтьор за технически отдел.

 

            Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно техническо с правоспособност ел. монтьор.
 2. Професионален стаж като ел. монтьор – ще се счита за предимство.
 3. Изисквания:
 • Да познава основните закони на ел. техниката;
 • Да познава и разчита ел. схеми;
 • Да познава принципа на работа на синхронни и асинхронни двигатели, както и принципът на работа на контактори, релета, датчици за движение и други елементи от релейната апаратура; ;
 • Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;;
 • Участва в профилактиката и ремонта на електрическата част на оборудването;
 • Диагностицира и отстранява самостоятелно възникналите проблеми по електрическата част на машините ;
 • Самостоятелно да анализира ел. схемите на машините и при необходимост предлага заместители по електро и електро-механични параметри;

 

Лични качества и умения:

 

 1. Умения за работа в екип и добра комуникативност.
 2. Съобразителност, инициативност, творчески подход към решаване на поставените задачи.
 3. Работа на височина.

 

Ние предлагаме:

 

 1. Обучение.
 2. Пакет социални придобивки.
 3. Възможност за придобиване на допълнителна квалификация.
 4. Конкурентно заплащане.

You cannot copy content of this page

bg_BG