БМФ Порт Бургас АД подписа договори за изготвяне на технически проекти

 

БМФ Порт Бургас АД подписа договори за изготвяне на технически проекти за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“

 

На 27 ноември 2023 г. „БМФ Порт Бургас“ АД подписа договори с нидерландската компания „Хасконинг ДХВ Нидерландия“ Б.В. за изработване на технически проект за реконструкция на пирс на корабно място 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2 и технически проект за нова кейова стена на корабно място 29 на пристанищен терминал „Бургас Запад“ - части от пристанище Бургас, по две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за реконструкция на пирс на корабно място 20А на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“. Стойността на възложената услуга възлиза на 561 323.00 лв. без ДДС.
  • Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за нова кейова стена на корабно място 29 на пристанищен терминал „Бургас Запад“. Стойността на възложената услуга възлиза на 514 383.00 лв. без ДДС.

Крайният срок за изпълнението на двата договора е 20 април 2024 г.

Поканите за участие в процедурата за избор на изпълнител за възлагане на услугите бяха публикувани в „Профил на купувача“ на електронната страница на „БМФ Порт Бургас“ АД на 03 април 2023 г.

За новата пристанищна инфраструктура има изготвени идейни проекти. Направени са екологични анализи, както и оценки за съвместимост на инвестиционните намерения на Дружеството с приложимите екологични норми и правила.

Изготвянето на техническите проекти за изграждането на новата пристанищна инфраструктура на терминал „Бургас Изток-2“ и терминал „Бургас Запад“ e част от проект „Портал от Черно море към Основен Коридор Ориент/Източно Средиземноморие. Проучвания за развитието на основната инфраструктура на пристанище Бургас – 2020-BG-TMC-0014-S” с бенефициент „БМФ Порт Бургас“ АД. Проектът се осъществява със съ-финансиране по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт“, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на Основната мрежа и от други участъци от Основната мрежа“ като общата му индикативна стойност е 2 292 197,60 лева (1 172 000,00 евро) без ДДС.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проекта от страна на Дружеството бенефициент е 30 юни 2024 г.

 

You cannot copy content of this page

bg_BG