Във връзка с усложнявщата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

Заповед 236 – PDF за изтегляне.