Във връзка с усложнявщата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

DOCX за изтегляне.