Във връзка с усложнявщата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното Решение от 13.03.2020 за извънредно положение от Народното Събрание.

Заповед 205 – PDF за изтегляне.
Заповед 205А – PDF за изтегляне.