Т А Б Л И Ц И

за корабните претоварни норми за обработка в Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Таблица №1 : НАСИПНИ ТОВАРИ

Вид на товараНорма-тона / кораб/денонощие
1Сол1500
2Шрот, кюспе1500
3Кокс3000
4Руда5000
5Концентрати³3000
6Шлака4500
7Каолин1500
8Захар2000
9Торове3000
10Сяра2000
11Въглища5000
12Руда едрокаменна3500
13Скрап1000
14Чугун1000
15Царевица, пшеница2000
16Ечемик, слънчоглед1500
17Памучно семе1500
18Чакъл2000
19Клинкер6000

 

Таблица №2 : ОПАКОВАНИ И НЕОПАКОВАНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ

(без товарите по Таблица №4)

Товарна единица-кгНорма-тона/кораб/денонощие
10-40700
241-80800
381-5001500
4501-15002000

 

Таблица №3 :КАСИ, КАРТОНИ

(без товарите по Таблица №4)

Товарна единица-кгНорма-тона/кораб/денонощие
10-20500
221-50550
351-800600
4801-1500700

 

Таблица №4.1 : ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ

Товарна единица-кгНорма-тона/кораб/денонощиеНорма-тона/ люк/ денонощие
1501-1 500 
  биг-бегси2000 
  слингове1500 
  ПДЧ1000 
  дървен материал - пакетиран800 
  катанка1500 
  ламарина листи1500 
 - бет.желязо-връзки 750
21501-5000
  метали-връзки ; пачки 600
  рула 700
3Над 5000
  рула, сляби 800

 

Таблица №4.2 : ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ

Товарна единица-кг

Норма-тона/кораб/денонощие

1

0-20

500

2

21-50

550

3

51-800

600

4

801-1500

700

Забележки:

1. Всеки чифт от успоредни двойки люкове се смята за един люк.

2. Таблици № 2 и № 3 се използват, когато конкретния товар не е вписан в Таблица № 4.

3.(³) При обработка на кораби с брутен тонаж до GT3000, претоварната норма се намаля на 1500 кораб/ тона денонощие.

4. Горецитираните норми не се прилагат при директно товарене или разтоварване от вагони/камиони.

You cannot copy content of this page

bg_BG