1 М
тона товари
от 2012 г. насам

НАДЕЖДНИТЕ ЛОГИСТИКА И ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ ВИ СПЕСТЯВАТ ВРЕМЕ

“БМФ Порт Бургас” АД е частен пристанищен оператор на терминал “Бургас Изток-2” и терминал “Бургас Запад”, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, предоставени с концесионни договори, съответно от 2012 г. и 2013 г. През 2019-та година Министерският съвет на Република България взе решение да удължи срока на концесионните договори за двата терминала до 46 години и 8 месеца.

За периода от 2012 г. до 2023 г. , компанията инвестира над 202 милиона евро в инфраструктурата и съоръженията на двата терминала. Тази сума нарежда БМФ Порт Бургас на челна позиция сред съвременните частни инвеститори в пристанищна инфраструктура в страната.

Благодарение на ясния си фокус към иновация в областта на обработката на товари, БМФ Порт Бургас значително повиши трафика на товари през пристанищните терминали, както като обем, така и като разнообразие.

НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

В стремежа си да откликне на нуждите и очакванията на своите клиенти, БМФ Порт Бургас постоянно разширява обхвата и качеството на услугите, които предлага. Като пристанищен оператор, БМФ Порт Бургас е ангажиран с изпълнението на предоставените дейности по екологично и социално отговорен начин и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, редица международни конвенции (напр. ISPS Code), протоколи и стандарти.

ОБИЧАМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

През 2018 г. БМФ Порт Бургас успешно завърши построяването на три нови корабни места, с което значително разшири потенциала на бургаското пристанище. Реализацията на този проект бе амбициозно предизвикателство и изисква ангажирането на множество национални и международни експерти в областта на морското строителство.

Дългосрочната програма за развитие на компанията предвижда разширяване на капацитета на 3 от настоящите места и изграждането на 5 нови.

КЛЮЧОВА ЛОКАЦИЯ & КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

Последни Новини

Проект REBIRTH28 – напредък в изпълнението до януари 2024 г.

Строителната площадка за изграждането на корабно място 28 на терминал „Бургас Запад“ беше открита на 23 февруари 2023 г., като изпълнител на строително – монтажните дейности е ...
Прочети още

БМФ Порт Бургас АД подписа договори за изготвяне на технически проекти

  БМФ Порт Бургас АД подписа договори за изготвяне на технически проекти за изграждане на нова пристанищна инфраструктура на терминали „Бургас Изток-2“ и „Бургас Запад“....
Прочети още

БМФ ПОРТ БУРГАС стана асоцииран член на IA “TITR”

БМФ ПОРТ БУРГАС стана най-новият асоцииран член на Асоциация „Среден коридор“ ТРАНСКАСПИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР".
Прочети още

You cannot copy content of this page

bg_BG