Одобрен Икономически Оператор

Считано от 27.01.2018 г."БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД е със статут на Одобрен Икономически оператор/ОИО/ и притежава комбиниран Сертификат за Опростени митнически процедури/Сигурност и Безопасност/- /AEOF/

Този статут и сертификат се предоставят от Агенция "Митници" след извършване на цялостен одит на дейността на "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД и покриване на високите изисквания на митническите власти. AEOF e най-високото ниво на сертификата. Този статут е признат в целия Европейски съюз. Притежанието му означава повишена надеждност и сигурност на оказваните от нас услуги във веригата на доставките. Основните предимства, които предоставя Сертификата за ОИО са:

  •      Избор на място за контрол;
  •      Облекчен достъп до електронното митническо обслужване;
  •      Намален физически и документен контрол;
  •      Обработка на пратките с приоритет в системата на Агенция "Митници";
  •      По-добро сътрудничество с митническите власти;
  •      Гарантирана добра репутация на "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД , като представляващ своите клиенти пред Агенция "Митници",спрямо фирми,които не притежават въпросния сертификат;
  •      Взаимно признаване във връзка с двустранни споразумения между Европейския съюз и трети страни.

You cannot copy content of this page

bg_BG