ISO / IEC 27001- Систаема за управление сигурността на информацията

През октомври 2020г. „БМФ Порт Бургас“ АЕД успешно премина сертификационен одит по стандарт ISO / IEC 27001 за Система за управление на сигурността на информацията.

Въвеждането на Система за управление на сигурността на информацията допринася за:

- засилване на сигурността на информационните системи в компанията;

- спазването на законовите исисквания за защита на личните данни по европейския регламент GDPR;

- гарантиране на защитата на търговските тайни и ноу-хау технологии;

- подобряване на нивото на контрол изащита на информацията от неоторизиран достъп, унищожаване, модифициране, разкриване и загуба.

Сертифицирането по ISO/IEC 27001 гарантира пред клиентите на компанията и всички други заинтересованите страни, че „БМФ Порт Бургас“ ЕАД прилага работещи методи за управление на риска и процедури за защита на техните данни, предотвратявайки нарушения на сигурността.

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001както и система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.

Компанията е сертифицирана от Bureau Veritas Certification.

You cannot copy content of this page

bg_BG