Стажуване в БМФ Порт Бургас

Близо 100 ученици от бургаски професионални гимназии ще изпълнят своите задължителни учебни практики на територията на „БМФ Порт Бургас”

Още през първия срок на тази учебна година тук професионални умения ще придобиват ученици от паралелката по топлотехника на Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации /ПГСИ/„Пеньо Пенев” и от паралелката по пристанищна механизация на Професионалната гимназия по транспорт. За втория срок са планирани практиките на ученици от паралелката по газова техника на ПГСИ „Пеньо Пенев” и от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола”, на които ще бъде осигурена учебна плавателна практика на влекач – последно поколение. За учениците всички осигурени практики са безплатни.

Като социално отговорна компания „БМФ Порт Бургас” ЕАД проявява ангажираност към младите хора и готовност си да съдейства за качеството на тяхното образование. По време на практиката си в пристанището в реална работна среда учениците ще придобият повече умения, ще се научат да спазват изискванията за безопасност, ще могат да направят правилен избор на бъдеща професия.

Компанията е изградила партньорство с трите бургаски гимназии, за да отговори на съвременните изисквания за обвързаност на бизнеса с образованието, което е сред приоритетите на образователното министерство. За „БМФ Порт Бургас” получаването на професионално образование и повишаването на квалификацията са дейности с особено значение. Компанията управлява собствен Център за професионално обучение, който наред с повишаване квалификацията на работниците в дружеството, предлага обучение и на външни курсисти. В Центъра всеки желаещ може да получи практическо обучение и да придобие професионална квалификация по специалностите: монтьор на подемно-транспортна техника /курсове за кранисти/, на автотранспортна техника, техник на железопътна техника /локомотиви и вагони/, заварчик, шлосер. През 2018 г. материалната база на Центъра е напълно обновена. Учебните зали по теория разполагат с интерактивни дъски и компютри. Практиката се провежда в учебни работилници, което означава обучение в реална работна среда и възможност за придобиване на професионални умения с модерно оборудване. С обучението са ангажирани както хонорувани преподаватели, така и специалисти от предприятието с дългогодишен опит.

You cannot copy content of this page

bg_BG