Проект "От Изток на Запад" приключи успешно

На 27.09.2019 г. се проведе заключителна среща по проект "От Изток на Запад. Достъп до коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки", на която бяха представени целите и постигнатите резултати от проекта. На срещата присъстваха представители на държавната администрация - Изпълнителна агенция "Морска администрация", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Национална компания "Железопътна инфраструктура", както и представители на различни медии. Проектът беше приключен успешно, в рамките на предвидените срокове, съгласно подписаното Грантово споразумение.

Повече информация за проекта можете да намерите на прикачената брошура.

You cannot copy content of this page

bg_BG