Нови възможности в нашия ЦПО

БМФ Порт Бургас отваря врати за обучение по 5 професии, търсени на световния пазар

Центърът за професионално обучение към „БМФ Порт Бургас“ предлага възможност за придобиване на степен на професионална квалификация и практическо обучение по следните професии и специалности:

1. Монтьор на подемно-транспортна техника /курсове за кранисти/
2. Монтьор на подемно-транспортна техника /курсове за кранисти/
3. Техник на железопътна техника /локомотиви и вагони/
4. Заварчик
5. Шлосер

През 2018 година материалната база на Центъра за професионално обучение бе напълно обновена. Учебните зали по теория разполагат с интерактивни дъски и компютри. Практиката се провежда в учебните работилници на предприятието, което означава обучение в реална работна среда и възможност за придобиване на професионални умения с модерно оборудване. Обучаващият персонал по теория и практика се състои от хонорувани преподаватели /лектори/ с висше образование, притежаващи специалност, отговаряща на изискванията за обучение по съответната професия, и като правило настоящи и бивши служители на пристанището – инженери-механици и електромеханици, машинни-инженери, икономисти, капитани на кораби, консултанти по опасни товари, магистри по електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта, заварчици, шлосери.

За повече информация:

T: 056/858 282

@:  cpo@navbul-portburgas.com

You cannot copy content of this page

bg_BG