Нова установка за контейнеризация на зърно

БМФ Порт Бургас може да се похвали с единствена по рода си на българския пазар, установка за контейнеризация и деконтейнеризация на насипни товари в 20‘ контейнери. Транспортирането на зърнени товари в контейнери отдавна се е наложило като предпочитан начин в този сектор и подобни съоръжения са неизменна част от контейнерните терминали в световните пристанища. Съоръжението е изработено от екипа на ЕСИТ ООД- лидер в производство, продажба и сервиз на електронни системи за измерване на тегло

 

Новият начин за обработка на насипни товари не само намалява нейния разход, но и предоставя по-високо качество на услугата:
1) Запазва се целостта и качеството на продукта. За зърнените товари например това означава по-малко нараняване на черупката (люспите), което е предпоставка за по-висока стойност на крайния продукт;
2) Максимизиране средното тегло на всяка контейнеризация;
3) По-бърза контейнеризация/ деконтейнеризация;
4) Създава по-безопасно работно място чрез дистанционно управление и вградени функции за сигурност.

Специфичното при тази установка е ъгъла на изправяне на контейнера. След прецизни изчисления експертите на ЕСИТ установиха, че при точно този наклон се използва максимален полезен обем. Няма друг тип контейнеризация, която да даде такива резултати.

Как се обработва товара?

В отвора на вратите на контейнера се монтира преграда. Тя представлява подвижна вертикална конструкция, която осигурява безопасен достъп до товара и ограничава изтичането му през вратите. Контейнерът се позиционира върху подемно-теглова платформа странично с мотокар или с ричстакер. Операторът заключва контейнера към подвижната рампа, след което въвежда номер на контейнера и необходимата информация за кантарната бележка, която ще се изпечата в последствие/ тип, марка и No на оборудването за измерване, валидност на сертификата за калибриране, бруто, тара, нето , дата и час, име на оператора/.

Платформата повдига контейнера до достигне на работната позиция и автоматично се спуска подвижен улей. Отваря се клапата и започва самото пълнене. За контейнеризацията се използва хидравличен багер, който изсипва товара в приемния бункер. При достигане на предварително зададеното максимално тегло, везната автоматично затваря клапата и улеят се вдига. След това контейнерът се сваля до хоризонтално положение, операторът затваря вратата и го освобождава от подемната платформа.

Системата автоматично разпечатва кантарна бележка. Везната е проверена и маркирана от Метрологията и притежава всички необходими сертификати за търговски цели.

С тази установка Контейнерният терминал на Пристанище БМФ Порт Бургас може да предостави контейнеризация на 20‘ контейнер за 15 минути с оптимално количество от товара.

You cannot copy content of this page

bg_BG