БМФ Порт Бургас е официален член на Българската Морска Камара

Българската Морска Камара одобри кандидатурата на БМФ Порт Бургас ЕАД за членство в нея. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интереситена членовете си и съдейства за развитие на националното и международно икономическо сътрудничество, и утвърждаване дух на почтенност в българския морски бизнес.

You cannot copy content of this page

bg_BG