„БМФ Порт Бургас“ ЕАД предлага индивидуални решения на своите клиенти, включващи услуги с високо качество на всеки етап от транспортирането и обработката на товарите.

Съществуващите пристанищни съоръжения дават възможност на двата терминала да се обработват практически всички видове насипни и генерални товари, контейнери и трейлери, както и течни товари на специализираното корабно място № 20А.
Товаро-разтоварните услуги включват разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства.

Допълнителни и съпътстващи обработката услуги са укрепване и разкрепване на товарите, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД извършва също:

  • транспортно-спедиторски услуги по издаване и оформяне на документи;
  • електрозахранване
  • отдаване под наем и ремонт на пристанищна подемно-транспортна техника и швартови фендери
  • снабдяване с вода
  • инсталиране на телефон и др.
  • технически, проектантски и консултантски услуги, като Дружеството разполага с опитен и високо квалифициран персонал от стифадори, докери, механизатори, талимани и др.