Пристанищен терминал „Бургас Запад“ е с площ от 641 499 кв. м. и на него са разположени 6 кейови места. Общата дължина на кейовия фронт е 1188 м., а максимално допустимото газене е 11.00 м.

Пристанищен терминал Бургас Запад разполага с 142 561 м2 открита складова площ и 55 866 м2
закрити складове.

 

 

На територията на терминал Бургас Запад се обработват генерални товари, насипни товари, зърнени товари и контейнери. 24-то корабно място разполага с конвейерна система с прилежащи складове, за товарене на насипни (зърнени) товари. Системата е с голяма производителност – 8 000 / 11 000 тона товари за 12 часа в зависимост от относителното тегло на товарите.

На територията на терминал  Бургас Запад е разположен склад, сертифициран от БАБХ, със застроена площ 7 000 кв. м. В него могат да се съхраняват различни хранителни стоки, неизискващи специален температурен режим.

Складова база “Лозово” разполага със 71 000 м2 открита складова площ и 20 250 м2 закрити складове.

Има добре развита пътна и коловозна мрежа.