Съветът на Директорите на „БМФ Порт Бургас” ЕАД утвърди новите Условия и Цени на Услугите на БМФ Порт Бургас за 2019 г.

ТАРИФА В СИЛА ОТ 03.01.2020 г.

Забележка: Промяната, репродуцирането, разпространението и други действия, свързани със съдържанието на файла, са забранени.