ОБЯВЛЕНИЕ

“БМФ Порт Бургас” ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Бургас запад“ и Заповед № 80/30.03.15г. на Главния директор на “БМФ Порт Бургас” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в района на Пристанищен терминал „Бургас запад“, както следва:
1. Помещения, находящи се в Оперативно-битова сграда с идентификатор 07079.618.21.46:
1.1. Социален обект – столова, етаж 1, с площ 160 кв.м. – 352,00 лв. за месец
1.2. Помещение, ет. 1, с площ 10,50 кв.м. – 106,00лв. за месец
1.3. Помещение, ет. 3, с площ 34,65 кв.м. – 376,00 лв. за месец
1.4. Помещение, ет. 3, с площ 16,55 кв.м. – 180,00 лв. за месец
1.5. Помещение, ет. 3, с площ 53,30 кв.м. – 579,00 лв. за месец
2. Помещение, находящо се в административна сграда с идентификатор 07079.618.21.50, ет. 1, с площ 28,47 кв.м. – 309,00 лв. за месец
3. Помещение, находящо се в сграда с идентификатор 07079.618.21.94, ет. 1, с площ 28,00 кв.м. – 304,00 лв. за месец
Цените са без ДДС. Срок за отдаване под наем – пет години. Основно изискване – запазване предназначението на обектите.
Срокът за закупуване на тръжна документация е до 05.05.2015 г. вкл., документацията се закупува от адм. сграда на “БМФ Порт Бургас” ЕАД, етаж 2, Весела Джунджурова. Цена на тръжната документация е 10 /десет/ лева с ДДС /невъзстановими/.
Срокът за подаване на заявленията за участие – 17,00 часа на 08.05.2015 г.
Търгът ще се проведе на 11.05.2015 г. в 10,00 часа в административната сграда на „БМФ Порт Бургас” ЕАД, ет. 3. За информация: тел. 056 858 228

You cannot copy content of this page

bg_BG