Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“ е с площ от 419 468 кв.м. и на него са разположени 9 кейови места и 5 пирса. Общата дължина на кейовия фронт е 2 145,5 м., а максимално допустимото газене е 14.60 м., което позволява акостиране на крупнотонажни кораби тип „Panamax”.

Пристанищният терминал в защитен от вълнолом с дължина 1 260 м., което позволява извършването на пристанищни услуги дори при лоши атмосферни условия.
Терминал „Бургас Изток 2“ разполага с 140 000 кв. м. открита складова площ и 16 000 кв. м. закрити складове.

 

 

На територията на терминал „Бургас Изток 2“ се обработват различни видове насипни товари, генерални товари, наливни товари, както и зърнени товари.

Терминалът има добре развита пътна и коловозна мрежа.