Сметка на дружеството в лева:

IBAN: BG29STSA93000021660207
BIC: STSABGSF
Банка: „Банка ДСК“ ЕАД

Сметка на дружеството в евро:

IBAN: BG42STSA93000021660210
BIC: STSABGSF
Банка: „Банка ДСК“ ЕАД

Сметка на дружеството в лева:

IBAN: BG76 UNCR 7000 1521 6306 21
BIC: UNCRBGSF
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

Сметка на дружеството в евро:

IBAN: BG22 UNCR 7000 1521 6306 23
BIC: UNCRBGSF
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД