“БМФ Порт Бургас“ ЕАД предоставя информация за обработените товари и кораби.

Потребителите нямат право да предоставят паролата си за достъп на друго лице и/или да разпространяват оперативното сведение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

В случай, че желаете да ползвате този раздел, е необходимо:

1. Да заявите в отдел ”Счетоводен” (тел.: 056 898 614) периода, през който ще ползвате желаната от Вас услугa.
Период Цена
14 дни 2,00 лв./календарен ден
1 месец 2,00 лв./календарен ден
3 месеца 1,80 лв./календарен ден
6 месеца 1,60 лв./календарен ден
12 месеца 1,50 лв./календарен ден
В цената не е включен ДДС

2. Да заплатите предварително услугата в отдел „Счетоводен“ в брой или по банков път.
IBAN сметката на “БМФ Порт Бургас“ ЕАД в лева е:
BG15 IORT 7378 1008 2808 00
BIC: IORTBGSF
Банка: „Инвестбанк“ АД, клон Бургас

* За достъп до раздел „Оперативно сведение“ изберете Име и Парола, които са комбинация от букви (латиница) и цифри, не по-малко от 6 символа, както и валиден e-mail.